Generalforsamling.png

Ekstraordinær generalforsamling i KFUM og KFUK i Herning

  Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling 16. marts 2017 kl 18:45 - 19:20

  På det ordinære Generalforsamling blev det vedtaget, at der skal indkaldes til Ekstraordinært Generalforsamling, idet bestyrelsen ikke er fuldtalligt med 8 personer.  

   

  Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

  3 medlemmer skal vælges for 2 år
  2 medlemmer skal vælges for 1 år.  

   

  Det foregår torsdag den 16 marts kl. 18.45 – 19.20 på Brændgårdvej 18.

   Alle medlemmer har taleret.

  Alle medlemmer er stemmeberettede.

  Velkomst v/formand Linda Thorkildsen

   

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent: v/ Linda Thorkildsen
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Evt:

  Herefter en kort pause.  Kryds og Tværs starter kl. 19.30, som vi håber at alle vil deltage i.

   

  På vegne af bestyrelsen

  Linda Thorkildsen

  Formand

  Anders Damtoft Kaufmann