Generalforsamling.png

Generalforsamling

  Der indkaldes hermed til generalforsamling i KFUM og KFUK i Herning

  Generalforsamlingens afholdes, tirsdag den 06.03.2018 kl. 19.00 på Brændgårdvej 18.

   

  Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer af forenin­gen, der er fyldt 16 år og har betalt skyldigt kontingent.

  8.5.1
  Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, 6, 7, 8 og 9 må indsendes til forman­den senest to uger før generalforsamlingen. Forslag skal være underskrevet af mindst 3 stemmeberettigede medlemmer.

  8.5.2
  De foreslåede kandidater til valgene vedrørende punkt 6, 7 og 9 skal være fyldt 16 år. Kandidater til valgene vedrørende punkt 6 og 9 skal have indgået lederaftalen. Der skal foreligge tilsagn om, at kandida­ten er villig til at modtage valg.

   

  Indkaldelse til gerneralforsamling inkl. bilag (word). 

  2018-indkaldelse-til-generalforsamling-pdfIndkaldelse til generalforsamling inkl. bilag (pdf)