kfumkfuklogo_Herning_skærm.jpg

Generalforsamling

  Der indkaldes hermed til Generalforsamling. Generalforsamlingens afholdes tirsdag den 05.03.2019 kl. 19.00 på Brændgårdvej 18.

  Der indkaldes hermed til Generalforsamling.

  Generalforsamlingens afholdes tirsdag den 05.03.2019 kl. 19.00 på Brændgårdvej 18.

  Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer af foreningen, der er fyldt 16 år og har betalt skyldigt kontingent.

  8.5.1
  Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet under dagsordenens punkt 6, 7, og 8 må indsendes til formanden senest to uger før generalforsamlingen. Forslag skal være underskrevet af mindst 3 stemmeberettigede medlemmer.
  8.5.2
  De foreslåede kandidater til valgene vedrørende punkt 6 og 7 skal være fyldt 16 år. Kandidater til valgene vedrørende punkt 6 skal have indgået lederaftalen. Der skal foreligge tilsagn om, at kandidaten er villig til at modtage valg.

   

  Årsberetning fra klubberne sendes til formand.herning@kfum-kfuk.dk senest den 22. feb.