Generalforsamling.png

Indkaldelse til Generalforsamling

  Der indkaldes hermed til Generalforsamling d. 01.03.2017 kl. 19.00 på Brændgårdvej 18.

  Generalforsamlingens afholdes, onsdag den 01.03.2017 kl. 19.00 på Brændgårdvej 18.

  Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer af forenin­gen, der er fyldt 16 år og har betalt skyldigt kontingent.

  8.5.1
  Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, 6, 7, 8  må indsendes til forman­den senest to uger før generalforsamlingen. Forslag skal være underskrevet af mindst 5 stemmeberettigede medlemmer.

  8.5.2
  De foreslåede kandidater til valgene vedrørende punkt 6 og 7 skal være fyldt 16 år. Kandidater til valgene vedrørende punkt 6 skal have indgået lederaftalen. Der skal foreligge tilsagn om, at kandida­ten er villig til at modtage valg.

   

  Alle dokumenter i forbindelse med Generalforsamlingen bliver udsendt elektronisk, idet alle medlemmer har mailadresse

  Generalforsamling.png